Buenosdias helpt straatkinderen

Buenosdias is een ideële stichting zonder religieuze, politieke of commerciële beweegredenen die in december 2002 is opgericht. Ze heeft als doelstelling kinderen te helpen, die in moeilijkheden verkeren, overal ter wereld.

U kunt donateur worden van Buenosdias met een bijdrage vanaf 10 euro p.m.

Buenosdias is officieel in Guatemala erkend en gelegaliseerd in november 2007. Het beleid van Buenosdias richt zich op het bieden van duurzame hulp aan straatkinderen tot 13 jaar. Hierbij staan de individuele behoeftes van elk kind en het geven van persoonlijke aandacht voorop met als doel de situatie van elk kind te verbeteren. Behalve het verstrekken van voeding en medische zorg kijkt Buenosdias daarom ook naar de gezinssituatie van een kind, hoe het zich voelt en met welke problemen hij of zij kampt.

Buenosdias is in de maand november van 2007 een opvanghuis en tevens een kinderrestaurant gestart in de omgeving van Antigua en heeft in 2009 een hostal opgezet voor toeristen en vrijwilligers. De inkomsten komen ten goede aan de straatkinderen.
Stichting Buenosdias
Jeltje de Bosch Kemperpad 120
1054 PM  Amsterdam

Secretariaat 020-4122418
06-12357546
Voorzitter Claudia Smit
06-33321945
Website www.buenosdias.nl
E-mail info@buenosdias.nl
Postbank 9512081
KvK nr 34183202
educatieplan buenosdias
In het kader van maatschappelijke betrokkenheid heeft Stichting Buenosdias een educatieplan uitgewerkt dat inspeelt op wereldburgerschap en leerlingenparticipatie voor de leerlingen van het VMBO onde...
lees verder...


Mei 2010 de opknapfase van de dagopvang
Na een lange vlucht Amsterdam-Guatemala met enig oponthoud aangekomen in Guatemala. Ik herken de geur direct en voel me al weer thuis. Op weg naar project, daar een hartelijk en warm welkom van de kinderen
lees verder..